Etykieta i Przysięga Dojo


Etykieta i Przysięga Dojo

Wprowadzenie do Etykiety Dojo

Większość zasad etycznych opiera się na tradycjach rodem z Japonii, skąd wywodzi się dzisiejsze karate. Adeptom kyokushin z Europy często bardzo trudno dostosować się do etykiety w jej pierwotnej formie, bowiem to, co uważa się za oczywiste w kulturze wschodu, nie zawsze bywa do przyjęcia na zachodzie. Znaczna część tradycyjnego systemu jest oczywiście zachowana, ale na przykład podejście do treningów, jakie ma miejsce w Japonii zostało zupełnie odrzucone. Ostre wymogi, jakie niesie ze sobą ściśle określona tradycja są zarezerwowane dla tych uczniów, którzy już wykazali się wytrwałością i są gotowi na przyjęcie większego wyzwania związanego z bardziej surowym podejściem do szacunku, cierpliwości, poświęcenia dla treningu oraz lojalności wobec mistrza. 
Przez lata wielu instruktorów starało się porzucić japońską tradycję, uważając ją za nieadekwatną dla ludzi zachodu. W ten sposób odcinali się nieświadomie od zjawisk, które sprawiają, że orientalne sztuki są tak niepowtarzalne. 
Dla przykładu – w niektórych szkołach wprowadzono dogi (stroje) różnego koloru, aby łatwiej można było rozpoznawać stopnie poszczególnych uczniów. Taka idea jest zupełnie nieznana w tradycji japońskiej, gdzie wszyscy, od mistrza po początkujących, noszą gładkie białe stroje. Ma to na celu przypomnienie o cnocie pokory, a także o tym, że wszyscy ludzie są równi. Uczniów powinno się rozpoznawać nie po kolorze karategi, ale po pracy, jaką wykonują na treningu oraz po pokorze jaką noszą w sercu. Jedyną przyczyną stworzenia wielokolorowych dogi wydaje się więc chyba tylko zaspokajanie egoistycznych pobudek własnego ego i dumy ucznia, co nie jest właściwą drogą. 
Niezastosowanie się do reguł roty dojo jest uważane za obrazę dla filozoficznych podstaw karate-do. Znajomość zasad etycznych powinna stać się drugą naturą wojownika. Dojo to miejsce uświęcone i powinno być traktowane z należytym szacunkiem. Nie jest to zwykła sala gimnastyczna, a raczej swoiste sanktuarium religijne, do którego przychodzi się, aby z całego serca oddać się doskonaleniu własnego ducha. Karate-do nie ma nic wspólnego z budowaniem mięśni – chodzi tu przede wszystkim o doskonalenie swojego charakteru. – Dzięki ćwiczeniu kihonu możliwe staje się wykonywanie kilku tysięcy powtórzeń danej techniki. Bez właściwej dyscypliny zwykli śmiertelnicy nie są w stanie podołać tak żmudnemu zadaniu. Mając właściwe nastawienie mentalne, zrobienie pięciuset pompek lub walka przez godzinę bez ustanku nie stanowi problemu nie do pokonania. 
Wśród osiemnastu przykazań etykiety dojo podkreślane jest znaczenie pokory, cierpliwości, uprzejmości i szacunku dla innych ludzi. Bez nich dojo stałoby się areną agresywnych i aroganckich zachowań. Ceremonia bez uczciwości niszczy ducha walki. Wszyscy karatecy, zarówno ci z czarnymi, jak i białymi pasami, trenują w tym samym dojo i nic nie może usprawiedliwić nieprzestrzegania panujących w nim zasad. Wszyscy ćwiczą te same techniki i zmierzają do tego samego celu. Dlatego też każdy bez wyjątku powinien stosować się do wymagań etykiety. 
Wedle filozofii kyokushin sile mięśni i umiejętnościom nieodzownie towarzyszyć musi dyscyplina umysłu. Tylko wtedy walka może stać się sztuką. (Na podstawie książki Cameron Qeen "Budo karate Mas Oyamy"). 

Etykieta Dojo
1. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSU". Takie zachowanie jest dowodem szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim. 
2. Jeśli spóźniłeś się na trening, wejdź do Dojo jak jest to opisane w punkcie (1), siądź w pozycji SEIZA (ceremonialna pozycja siadu na piętach) niedaleko wejścia zwrócony twarzą do ściany (odwrócony tyłem do ćwiczących). Czekaj tak z zamkniętym oczami w MOKUSO na znak od instruktora. Kiedy instruktor powie ci, że możesz wstać, zrób to, zwróć się twarzą do niego, wykonaj ukłon, powiedz "OSU" i "Shitsurei Shimasu" (w wolnym tłumaczeniu oznacza to mniej więcej "Przepraszam za zakłócenie zajęć, przepraszam za spóźnienie"), a następnie szybko dołącz na koniec grupy ćwiczących. Osoby często spóźniające powinny mocniej starać się, aby być zawsze na czas. 
3. Nie jedz nic, nie pij, nie pal papierosów ani nie żuj gumy przebywając lub ćwicząc w Dojo. 
4. Nie zdejmuj z siebie żadnej części karate-gi w czasie treningu dopóki nie zostanie ci to polecone. 
5. W czasie zajęć jeśli otrzymasz polecenie do wykonania jakiegoś zadania, zmiany pozycji lub ustawienia w grupie, zawsze przemieszczaj się szybko i sprawnie. NIE SPACERUJ. 
6. W czasie zajęć nie przystępuj do walki (KUMITE) bez obecności i kontroli instruktora, a w jego obecności nie rozpoczynaj jej dopóki nie otrzymasz od niego jasnego pozwolenia na to. 
7. Nigdy nie proś wyższego stopniem do ćwiczenia lub kumite. Jednak nie powinieneś odmówić tego, jeśli o to poprosi cię ktoś starszy stopniem.
8. W czasie zajęć nie wychodź z rzędu z żadnego powodu bez poproszenia instruktora o pozwolenie na to i otrzymania jego zgody. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a rzędem ćwiczących. Przejdź za rzędem w którym stałeś na jego bok w dowolną stronę, a stamtąd poruszaj dalej. 
9. Na terenie Dojo zawsze zwracaj się do instruktora i starszych stopniem zgodnie z należnym im tytułem (SEMPAI, SENSEI, SHIHAN) bez używania ich imon. Zawsze kiedy zwracają się oni do ciebie, potwierdź zrozumienie przekazanej informacji wypowiedzeniem GŁOŚNO i WYRAŹNIE "OSU". 
10. Traktuj swój trening zawsze poważnie. Nie przeklinaj, nie śmiej się, nie chichocz, nie rozmawiaj, nie zachowuj się nonszalancko lub nieuważnie, nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. W czasie zajęć karateka powinien zawsze być czujny i zachowywać się poważnie. Czekając na następne polecenie instruktora zawsze powinieneś stać w pozycji FUDO-DACHI. 
Posiadanie wyższego stopnia (szczególnie czarnego pasa) nie upoważnia cię do wprowadzania rozluźnienia i domowej atmosfery w Dojo. Nie marnuj czasu swojego i innych ćwiczących jeśli nie jesteś przygotowany, aby traktować trening poważnie, a współćwiczących z szacunkiem i powagą, na którą zasługują. Dotyczy to także opuszczania zajęć przed ich oficjalnym zakończeniem. Jeśli nie otrzymasz od instruktora indywidualnego pozwolenia na wyjście, powinieneś pozostać na treningu do momentu oficjalnego zakończenia treningu przez instruktora z pozwoleniem na wyjście ćwiczących. 
Łamanie powyższych zasad nie jest tolerowane w Dojo i wyklucza osobę nie przestrzegającą ich z możliwości uczestnictwa w treningu. 
11. Aby poprawić lub zawiązać ponownie swój pas uklęknij na swoje prawe kolano. Aby poprawić swoją karate-gę, obróć się na prawo od frontu grupy ćwiczącej lub partnera z którym akurat ćwiczysz. Ucz się szanować swój pas jako symbol swojego wysiłku i pracy na treningu. 
12. Instruktora prowadzącego zajęcia powinieneś traktować z szacunkiem przynależnym starszemu stopniem i nauczycielowi, któy poświęca ci swój czas i umiejętoności. Wszystkie instrukcje i polecenia wydawane przez niego w Dojo powinny przestrzegane i wykonywane dokładnie, bez zastrzeżeń czy dyskusji. Nie dyskutuj z instruktorem i nie podważaj jego poleceń. Nigdy nie zabieraj głosu na zajęciach, dopóki instruktor ci na to nie pozwoli lub o to poprosi. Zrozumienie każdego polecenia potwierdź zawsze wypowiedzeniem GŁOŚNO i WYRAŹNIE "OSU". Postępowanie niezgodne z opisanymi regułami nie jest tolerowane w Dojo w żaden sposób. 
Pamiętaj jednak, że instruktor nie może wydać ci polecenia wykonania jakiegokolwiek ćwiczenia lub zadania, którego sam osobiście wcześniej nie wyjaśnił, zaprezentował, wykonał lub nie jest w stanie wykonać. Jeśli mimo to będziesz miał trudności z wykonaniem jakiegoś ćwiczenia, staraj się to zrobić najlepiej jak potrafisz. Takie posłuszeństwo rozwija więź zaufanie pomiędzy instruktorem i ćwiczącym, które wzmacnia wzajemny szacunek oraz upraszcza i przyspiesza proces nauczania. 
13. Dbaj o swoją higienę osobistą. Zawsze powinieneś mieć obcięte i czyte paznokcie u swoich dłoni i stóp. Pamiętaj, aby wybierając się na trening mieć zawsze czyste ręce i stopy. Dla niekogo nie jest przyjemne ćwiczenie w bliskim kontakcie z osobą, która jest brudna. 
14. W czasie przerwy nie wolno siedzieć na krzesłach, opierać się o ściany czy leżeć. Zawsze staraj się wykonać jakieś dodatkowe ćwiczenie np. rozluźniające zamiast tracić czas. 
15. Pamiętaj że KAŻDY z ćwiczących jest odpowiedzialny za dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo. 
16. Twoja karate-ga musi być zawsze schludna i czysta. Nie powinieneś NIGDY prać swojego pasa, co najwyżej możesz go wyprasować na sucho, gdyż symbolizuje on ducha twojego ciężkiego treningu. Bez względu na okoliczności każdy karateka-mężczyzna nie powinien nosić żadnych t-shirt'ów lub innego ubrania pod karate-gą. 
17. Dla bezpieczeństwa i skromności nie noś żadnej biżuterii ani zegarków w czasie treningu lub kiedykolwiek mając na sobie karate-gę. 
18. Pamiętaj zawsze, aby przed treningiem odwiedzić toaletę. Przypadkowe uderzenie w pełny pęcherz może być bardzo niebezpieczne. Staraj się zawsze pamiętać, że dla organizmu człowieka nie jest dobre, aby trenować z pełnym żołądkiem. Unikaj więc jedzenia posiłków na minimum jedną godzinę przed rozpoczęciem treningu.

 

Przysięga Dojo

Treść przysięgi dojo w językach: polskim i japońskim.

PRZYSIĘGA DOJO

  1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

  2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

  3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

  4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

  5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

  6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

  7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi,którą obraliśmy.

  8. Nie będziemy stosować ani rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

DOJO KUN

Hitotsu : wareware wa, shinshin o renmashi, kakkofubatsu no shingi, o kiwameru koto.
Hitotsu : wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi ni binnaru koto.
Hitotsu : wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo na furumai o tsutsushimu koto.
Hitotsu : wareware wa, shinbutsu o totobi kenjo no bitoku o wasure zaru koto.
Hitotsu : wareware wa, shisujitsu – goken o motte, jiko noseshin o kanyo suru koto.
Hitotsu : wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
Hitotsu : wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, kyokushin ni michi o matto suru koto.

Powrót